Geen categorie

Evacuatieplan

Hoe stel je een evacuatieplan op?

Het is een van de belangrijkste veiligheidsmaatregelen binnen een organisatie: het evacuatieplan. In het geval van brand of een ander ongeval is het belangrijk dat iedereen binnen het bedrijf weet wat er gedaan moet worden. Al deze procedures worden opgenomen in het evacuatieplan. Het is dus enorm belangrijk om hier de juiste aandacht aan te besteden. Weet je niet hoe dit plan moet worden opgesteld? Je kunt bij G4S Safety Solutions terecht voor advies en hulp bij het opstellen van een goed evacuatieplan. Er wordt gekeken naar allerlei aspecten die ervoor kunnen zorgen dat een evacuatie zo snel en foutloos mogelijk verloopt.

De inhoud van een goed evacuatieplan

In de eerste plaats is het belangrijk dat het gebouw en de voorzieningen in kaart worden gebracht.  Zo kan worden gezien wat de beste evacuatieroute is, maar ook waar de risico’s zitten. Tijdens de inspectie van het gebouw worden mogelijke gevaren geïdentificeerd en meegenomen in de opstelling van het plan. In het evacuatieplan staan ook de maatregelen die genomen moeten worden in het geval van een noodsituatie. Ook moet in het plan duidelijk naar voren komen waar de interventiemiddelen zich bevinden.

Wanneer je niet goed weet hoe je een evacuatieplan het beste op kunt stellen heb je hiervoor goede hulp nodig. Zo kan een bedrijf als G4S Safety Solutions bijvoorbeeld de nodige stappen ondernemen om zo een goed plan samen te stellen. Het gebouw wordt in kaart gebracht, maar ook de voorzieningen van water, elektriciteit, gas en brandbare stoffen. De gevaren binnen het gebouw kunnen op deze manier benoemd worden. Het evacuatieproces is ook een belangrijk onderdeel van het plan. Er moeten verantwoordelijken toegewezen worden die taken op zich nemen tijdens een evacuatie. Nadat het plan is opgesteld wordt deze met hulp van G4S Safety Solutions geanalyseerd en waar nodig bijgestuurd.